Disiplin Kurulu

MUHAMMET HANİFİ KASAPKARA - DİSİPLİN KURULU BAŞKANI

19 Ağustos 1970 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğdu İlköğretim ve Lise tahsilini Kahramanmaraş’ta tamamladı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü Lisans Mezunudur. 1993 yılında Kahramanmaraş Merkez İlçe Fatmalı Belediye Başkanlığında Memuriyete Başladı. Bilgisayar Programcılığı, Muhasebe ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, İmar ve Kentsel Dönüşüm, Personel Verimliliği ve Gelişimi , 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu ve analitik Bütçe konularında eğitim aldı. 14 Şubat 2019 tarihinde yapılan Kültür Memur-Sen 6. Olağan Genel Kururlunda Disiplin Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Halen Kahramanmaraş Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü ve Kahramanmaraş Kültür Memur-Sen İl Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki Çocuk Babasıdır.

MUHARREM DAL - DİSİPLİN KURULU RAPORTÖRÜ

1982 de Antalya’nın Korkuteli ilçesin de doğdu. İlkokulu Antalya da ortaokul ve liseyi Antalya İmam Hatip Lisesin de okudu. Fakat 1999 senesinde Lise son sınıfta iken katsayı probleminden dolayı lise son sınıfı Antalya Açık Öğretim Lisesin de bitirmek zorunda kaldı. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu. Üniversitede 2 yıl Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu’nun öğrenci asistanlığını, 2 yıl sınıf temsilciliği, 1 yıl bölüm temsilciliği yaptı. Üniversiteyi bitirdikten sonra, 6 yıl Antalya da özel bir şirkette Şube Müdürü olarak çalıştı. 2012 yılında Kahramanmaraş Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesine Kütüphaneci olarak atandı. 2 yıl Kahramanmaraş’ta görev yaptıktan sonra 2014 yılında Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesine tayini gerçekleşti.  2017 yılında Tekelioğlu İl halk Kütüphanesi Müd. Yard. V.  aynı zamanda Ahmet Sönmez İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu olarak görev yaptı. 2018 Nisan ayından itibaren Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesinin Müd. V.  olarak görev yapmakta. Antalya Genç Memur-Sen İl Başk. Yard. ve Kültür Memur-Sen iş yeri temsilcisi iken 14 Şubat 2019 tarihinde Kültür Memur-Sen’in 6. olağan Genel Kurulun da Disiplin Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Evli, 3 çocuk babasıdır.

MUSTAFA ASAN - DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

1966 yılında Trabzon Of’ta doğdu. İlk, orta ve lise (İ.H.L) öğrenimini Trabzon’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İş İdaresi (Lisans) bölümünü bitirdi. 1988 yılında memuriyete başladı. Sırasıyla Diyanet işleri Başkanlığı, Of İlçe Halk Kütüphanesi, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Şef), Samsun Klasik Türk Müziği Korosu (Müdür), Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Şube Müdürü) ve son olarak da aynı Müdürlükte İl Müdür Yardımcılığına vekâlet ediyor. 14 Şubat 2019 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurul'da Kültür Memur Sen 6. Dönem Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. Halen Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde vekâleten İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

SELAMİ ÇETİN - DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

1973 yılında Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesinde doğdu. İlk Ve Orta Öğretimi Şarkikaraağaç İlçesinde tamamladı. 1998 yılında Memuriyete Denizli İli Pamukkale İlçesi Hierapolis Müzesinde göreve başladı. 2010 yılında Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde tayinle göreve başladı. Endüstri Meslek Lisesini örgün olarak bitirdi.  Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik ve Pano tasarımı bölümünü başarıyla bitirdi. Yönetici Asistanlığı eğitimini aldı. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde teknik sorumlu olarak görev yapmaktadır. Memursen Isparta engelli komisyon üyeliği görevi, Isparta Kültür Memur Sen İl Temsilci yardımcılığı ve Kültür Memur Sen İl Müdürlüğü işyeri Temsilcisi olarak görevini sürdürmektedir. 14 Şubat 2019 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurul da Disiplin Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

BAHATTİN ÜNSAL - DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

1963 yılında Adıyaman İli merkez Uğurca köyünde doğdu. İlkokulu kikan  köyünde, Orta öğrenimini Adıyaman İmam Hatip Orta okulunda, liseyi Adıyaman lisesinde tamamladıktan sonra 1999 yılında Sosyal Bilimler yüksek okulunda mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi bölümü 4. sınıfta öğrenimine devam etmektedir. 12.06.1987 yılında Adıyaman Ağaçlandırma Müdürlüğünde işe başladı.02.02.1988 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Müze Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı . Bakanlık uygun görüşüyle Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2009 yılından bu tarafa Kültür Memur-Sen Adıyaman İl temsilciliği görevine atandı ve halen bu görevini yürütmektedir. 14 02.2019 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurulunda Disiplin Kurulu üyesi olarak görevine seçilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

HABER 7 SON DAKİKA