1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Konya'dayız
Eklenme tarihi : 27.04.2015 17:57:51 - 2263 Okunma

Bizler, bu ülkenin işçileri, kamu görevlileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs'ta alanlardayız.

1 Mayıs Bayramında, “Emek ver, Kulak ver, Bilgi ver Ama Sakın Boşverme” diyen Mevlana’nın şehri, barışın, kardeşliğin hoşgörünün merkezi, kültürlerin başkenti; Konya’dayız. 1 Mayıs’ı Konya’da birlikte kutluyoruz.

Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, Yeniden Büyük Türkiye’nin ve adil bir dünya düzeninin ön sözü hükmünde olacak özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik YENİ ANAYASA için, saygın iş için, baskısız ve insanca hayat için birlikteyiz. Daha özgür, daha müreffeh, demokratikleşmeyi tamamlamış Türkiye için alanlardayız.

MEMUR-SEN ve HAK-İŞ olarak bizler; sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2015’de Konya başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız.

Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için alanlardayız. Bin yıllık desende biriz ve beraberiz anlayışının zirvesi Çanakkale Ruhunun yeniden hakim olması, birliğin, kardeşliğin ve eşit yurttaşlığın yol haritası Çözüm Sürecinin başarıyla sonuçlanması için alanlardayız.

Taşeronlaştırmaya, örgütsüzleştirmeye, güvencesizleştirmeye, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurmaya, özelleştirmeye, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itiraz ettiğimiz için buradayız.

Geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü için alanlardayız. Kamuya Kadrolu İşçi alınmasını istediğimiz için alanlardayız.

İş kazalarının, güvencesiz, kuralsız çalışmanın sona erdirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin arttırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, işsizlikle etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini istiyoruz. Ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyoruz. Kamu görevlilerinin gelir vergisi oranlarının azaltılmasını, vergiye esas matrahların artırılmasını istiyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından pay istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. 

Sağlık ve sigorta alanındaki haklarımızın güçlendirilmesini istiyoruz. “Candan cana giden en büyük sadaka” anlayışıyla organ bağışının yaygınlaştırılmasını istiyoruz.

Toplu sözleşme masasında kamu görevlilerinin haklarını almak, grev ve siyaset hakkına sahip olmasını sağlamak için alanlardayız. 2005’den sonra göreve başlayan kamu görevlilerine bir derece verilmesi için, disiplin cezalarının affedilmesi için, 4/B ve 4/C’li personelin kadroya geçirilmesi için, kamuda sadece kadrolu personel istihdam edilmesi için, ek ödemelerin emekli maaşına ve ikramiyesine yansıtılması için, bütün kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanması ve ek göstergelerin artırılması için, fiili hizmet zammı konusunda verilen sözlerin oluşan beklentilerin karşılanması için, fazla çalışma ücreti adaletsizliğinin giderilmesi için, kılık-kıyafet özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması için alanlardayız.

  Daha geniş sendikal hak ve özgürlük talebimiz için alanlardayız. 12 Eylül ve 28 Şubat başta olmak üzere tüm antidemokratik süreçlerde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için alanlardayız. Ecdadımıza yönelik sözde soykırım iddia ve iftiralarını kesin ve açık bir dille reddediyoruz. Geçmişin acılarını siyasi ve diplomatik menfaatlerine malzeme yapanları kınıyoruz. Siyasal Ülkemiz üzerine oynanan oyunlara, kaos oluşturma çabalarına,  demokrasi dışı yöntemlere, paralel, yatay, dikey bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuz için alanlardayız.

MEMUR-SEN ve HAK-İŞ Konfederasyonları olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara Mevlana’nın şehri Konya’dan sesleniyoruz  “Ne olursan ol, Yine Gel”  “ÖRGÜTLÜ OL, SENDİKALI OL”, “HAK-İŞ’li OL, MEMUR-SEN’li OL” diyoruz.

Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınmasını istiyoruz. Üretirken, doğal yaşam ve ekolojik çevrenin korunmasını istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Kayıtdışı çalışmanın sonlandırılmasını, Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmasının sağlanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânları geliştirilsin istiyoruz. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz.

Dünyanın, diktatör yönetimlere ve teröre dayalı zorunlu göç sarmalını birlikte ele almasını ve çözmesini istiyoruz. Suriye’de, Mısır’da, Filistin ve Gazze’de, Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Yemen’de, Libya’da ve dünyanın dört bir yanında diktatörler tarafından mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını tüm dünyada demokrasinin galip gelmesini ve barışın kazanmasını istiyoruz.

HAK-İŞ ve MEMUR-SEN OLARAK BUGÜN; KONYA’DAN

EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN HAYKIRIYORUZ.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN

HABER 7 SON DAKİKA