2023: BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA ADİL BÖLÜŞÜM YILI OLSUN
Eklenme tarihi : 02.01.2023 00:49:42 - 612 Okunma

2023: Büyük ve Güçlü Türkiye Yolunda Adil Bölüşüm Yılı Olsun

Ne yazık ki 2022 yılında tüm dünyamız kriz, çatışma, iklim değişikliği ve salgın koşullarının kendisini ciddi bir şekilde hissettirdiği bir yıl olarak geride kaldı. Paradigmaların inhitatına şahitlik ettiğimiz bu dönemde dengelerin ve nizami kutupların iktidarlarının sarsıldığı, liberal batılı söylevcilerin bir anda güvenlikçi politikaların yılmaz savunucusu hâline dönüştüğü, batı cephesinde yeniden sıcak çatışmanın vuku bulduğu oldukça kritik gelişmeler hafızalara kazındı. Neo-liberal politikalar yoksulluğu kronikleştirirken, tüm dünyada enflasyon oranları son 50 yılın rekorlarını kırarken zengin bir avuç azınlık kâr maksimizasyonu %300’ler seviyesine çıkardı. Suriye, Yemen, Filistin, Doğu Türkistan başta olmak üzere madalyonun öteki yüzünde mazlumlar ambargo ve kuşatmalar altında ömürlerinden bir yıl daha verdi. Kolonyal stratejiler, terör ve toza dönüştürme stratejileri ise yeryüzünü ve insanlığı tehdit etmeyi hâlâ sürdürüyor.

2022 Yılı Türkiye’sine Gelecek Olursak

Güçlü ve büyük Türkiye’nin imarı ve inşası amacıyla; savunma sanayinde, dış ve iç politikada, yeraltı ve yerüstü kaynakların çıkartılıp işlenmesinde önemli mesafeler kat edildi. Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Milli Muhrip Uçak ise son montaj hattına sokuldu. Altın çağını yaşayan savunma sanayisinde bu ve bunun gibi daha birçok teknolojik atılımlar gerçekleşti. Doğu Akdeniz’de, Ege’de ve Karadeniz’de 710 milyar m3 seviyesine ulaşan ciddi bir rezerv bulundu. Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör devleti faaliyetlerine karşı devletimiz hainlerin başlarına balyoz gibi indi. BM-Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında Tahil Koridoru anlaşması imzalanarak büyük bir gıda krizinin yaşanmasının önüne geçildi. Türkiye bu ve bunun gibi atılımlarıyla adeta tarihin seyrini belirleyici noktaya ulaşmış oldu.

Emeği ve Emekçiyi Korumaya Yönelik Düzenlemeler Hayata Geçti    

Öbür taraftan emek cephesinde Türkiye Vizyonuna yaraşır ciddi kazanımların altına imza attığımız bir yılı geride bıraktık. 6. Dönem Toplu Sözleşme’de kazanıma dönüştürdüğümüz; Ek Göstergelere ilişkin düzenleme ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik çalışma Memur-Sen’in öncülüğünde çözüldü. Süreli-süresiz sözleşmeli tartışmaları son buldu.

2022 yılı, sosyal devlet anlayışının icrasına dönük devletleri önemli bir sınav verme mücadelesiyle karşı karşıya bırakırken devletimiz bu süreci; çalışanların, vatandaşların ve işverenlerin yaşayabileceği ekonomik kayıplara karşı koruma ve yaşanan kayıpları telafi etme noktasında başarıyla yönetti. Çalışma hayatına yönelik alınan tedbir ve politikalar, işçi-işveren özelinde ve milletin bütünü genelinde, bütün mecralar tarafından olumlu karşılandı.

Sözleşmelilere Kadro Meselesi Bayram Havası Oluşturdu

6. Dönem Toplu Sözleşme’de yetkili ve imza tarafı olarak hüküm altına aldığımız sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik adım atıldı ve 550 bin sözleşmeli personel kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma meclise sunuldu. Bu düzenleme ile çalışanlar arasında eşitsizlik giderilecek, iş barışı sağlanacak, eşler birbirlerine kavuşacak. İlave olarak 50/d kapsamındaki araştırma görevlileri 33/a’ya geçirilecek.

Ek Göstergede Kapsam Genişleyerek Uygulamaya Konuldu

Ek gösterge düzenlemesi, Memur-Sen’in gayretleriyle önce 4 unvan olarak belirtilen kapsam genişletilerek 5.3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini kapsayacak şekilde sonuçlandı. Kamu görevlilerimiz ve emeklilerin emekli aylığı ve tazminatı önemli ölçüde artırılmış oldu.

Sendikacılığın Önemi, Sendikalılığın Değeri Arttı

Toplu sözleşme ikramiyesi, sendikacılığın önemini ve sendikalılığın değerini artırarak, başta Memur-Sen’e bağlı hizmet kollarımıza üye olan kamu görevlileri olmak üzere hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek kamu görevlisi sayısının %2’sinden fazla üye kaydeden sendikaların üyelerine artırımlı olacak ödenecek şekilde yasal düzenlemeye kavuştu. Bununla birlikte sendikalarımıza üye kamu görevlilerimizin toplu sözleşme ikramiyeleri 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında artırımlı olarak ödenecek.  

Gelir Vergisi Muafiyeti Teklifimiz Kazanıma Dönüştü

Uzun süredir dile getirdiğimiz, birçok sosyal diyalog mekanizmasında öncelikli tekliflerimiz arasında yer verdiğimiz gelir vergisi muafiyeti “asgari ücretin net tutarı kadar muafiyet” uygulamasıyla hayata geçti.

Çalışma Hayatına İlişkin Diğer Düzenlemeler

Küresel düzeyde yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon baskısından kamu görevlilerimizi korumak amacıyla maaş ve ücretlere toplamda %87 artış yapıldı.

Pandemi sürecinde kendi hayatları pahasına milletimize hizmet sunan sağlık çalışanlarımızın ek ödemelerinde düzenlemeler gerçekleştirildi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, kısmi eksiklikleri olmasına rağmen önemli bir düzenleme olarak hayata geçti.

Harcırah tutarlarında ilave düzenleme yapıldı. Kamu görevlilerimize ödenen promosyon sözleşmeleri ekonomik koşullara uygun şekilde yeniden düzenlendi.

EYT yaş şartına bağlı kalmaksızın kapsayıcı ve tartışmalara mahal vermeyecek şekilde açıklandı.

2022 yılı küresel alanda yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen devletimiz, milleti önceleyen ve insanı önemseyen anlayışıyla sorunları görerek ve zaman kaybetmeden çözüm üreterek birçok ilave tedbir ve iyileştirmeyi hayata geçirdi.

Bu konudaki hassas ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e hassaten teşekkür ediyoruz.

Kayıpları Giderecek Ek Zam Bekliyoruz

2008’den beri etkisini sürdüren ekonomik sistem krizi, pandemiyle birlikte tedarik hattındaki bozulmalar, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel etkileri ülkemizde de ekonomik bir dalgalanmaya neden olurken kamu görevlileri ve diğer sabit gelirliler üzerinde de tüm bunlar ciddi bir baskı meydana getirdi.

Artan enerji harcamaları, enflasyonist ortam ve TL’nin devalüe olması sabit gelirlilerin alım gücünde ciddi düşüş seyretmesine neden oldu.

Bu noktada enflasyon gerçeğinin dikkate alındığını gösteren asgari ücrete yapılan %54,5’lik zam, sabit gelirlilerin korunması açısından oldukça dikkat çeken, takdire muhtaç bir müjde olarak karşılandı. Asgari ücrete gerçekleşmeleri, beklentileri ve kayıpları dikkate alarak böylesi bir oranda zam yapma gereksinimi duyan siyasi irade, aynı yaklaşımı ve tavrı kamu görevlileri için de göstererek kayıpların telafi edilmesi için ilave bir zam kararını sosyal taraflarla görüşerek almalıdır. Çünkü asgari ücreti artırmaya neden olan sebeplerin tümü kamu görevlileri için de geçerlidir. Bu konuya dair beklenti ve tekliflerimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le görüşerek aktardık.

Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) Kuruldu

Memur-Sen’in öncülüğünde ve ev sahipliğinde dünya emeğinin temsili noktasında büyük bir atılım olan Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC), 25 ülkeden 33 konfederasyonun mutabakatıyla İstanbul’da kuruldu. Avrasya’dan 25 milyondan fazla emekçinin temsil edileceği ILC; katılımcı, eşit temsili esas alan örgütlenme biçimiyle alternatif bir dayanışmanın mümkün olabileceği inancını ortaya koyarak “Adil Bir Dünya Emekle Kurulur” sloganıyla yola revan oldu.

Güçlü Türkiye İçin Adil Bölüşüm

Memur-Sen ailesi olarak gayemiz büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasıdır.

Bizler, kamu görevlilerimizin mali, sosyal ve özlük haklarının arttığı, adil bölüşümün sağlandığı, huzur ve güvenliğin hâkim olduğu, güçlü ve büyük bir Türkiye için ülkemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi olarak emek harcıyor, ter döküyoruz.

Refahın herkes için olduğunu hatırlatıyor, dünyanın içine gömüşmüş olduğu anafor ve paradigmalara karşı milletimizi uyarıyoruz.

Bu noktada Memur-Sen olarak, her türlü koşulda ve şartta milletimizin yanında saf tutuyor, milletimizin sevinciyle neşelenip milletimizin derdiyle kederleniyoruz.

2023 yılının ilk saatlerinde geleceğe umutla bakıyor, mücadelemizde aynı azim ve kararlılığı gösteriyoruz. 2023’ün yerküremiz için, istismarın, ayrımcılığın, sömürünün, şiddetin, açlığın ve sürgünün olmadığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

Gelirde adaletin sağlandığı, kamu görevlilerimizin enflasyon karşısında kayıp yaşamadığı, ek gösterge düzenlemesinde eksikliklerin giderildiği, Gelir Vergisi Oranı’nın %15’te sabitlendiği, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na geçirildiği, engelli bireylerin beklediği SUT değişikliğinin gerçekleştiği, Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki beklentilerin karşılandığı ve haklı beklenti olan ilave zammın hayata geçtiği bir yıl olacağından şüphe duymuyor, güçlü ve büyük Türkiye’nin bunu başaracağını biliyoruz.

İnsan varlığına ve onuruna yakışan adil bir düzeni hep birlikte kuracağımıza inanıyoruz.

Yaşasın Emek, yaşasın Türkiye.

HABER 7 SON DAKİKA