MEMUR-SEN KAMU PERSONEL SİSTEMİNİ MASAYA YATIRDI
Eklenme tarihi : 03.01.2024 12:15:42 - 427 Okunma

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla “Kamu Personel Sistemi - Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı” gerçekleştirildi.

02.01.2024kamugörevlileriçalıştayı

kamuperosnel2

Memur-Sen’in kamu hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve kamu görevlilerinin beklentilerine cevap verebilmesi amacıyla akademik, siyasi, idari ve sosyal paydaşlarla Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlediği “Kamu Personel Sistemi Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı” alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlendi.

Çalıştaya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra; Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanımız Mecit Erdoğan, Genel Başkan Yardımcımız Hamdi Usta ve Sendika Avuktımız Ahmet Gök ile Konfederasyon bünyesinde faaliyet gösteren sendikaların ve komisyonların yönetim kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, akademisyenler, hukukçular ve çok sayıda davetli katıldı.

4688calistay11

Çalıştay’da konuşmalarını gerçekleştiren Yalçın, kamu hizmetinin öznesinin kamu personelinin öznesi ve onun verdiği emek olduğunu söyleyerek, “Yusuf Has Hacip, “Ömür değil, emek azizdir” derken temel bir hakikati vurgulamaktadır. Bu değerin somutlaştığı / somutlaşması gereken alan, mevzuat ve uygulamalarıyla bir bütün olarak kamu personel sistemidir. Emeğin taşıdığı bu değer, kamu görevlilerinin özlük haklarını, dâhil oldukları sınıfları, kadro ve derecelerini, izin haklarını, çalışma koşullarını, ücret sistemini, atama ve tayinleri ve diğer tüm konuları düzenleyen kamu personel sistemi konuşulurken en temel ölçüt olmalıdır” şeklinde konuştu.

kamuperosnel1

Yalçın: Memur-Sen Kamu Personel Sistemi için ciddi bir literatür oluşturdu

Memur-Sen’in beklentileri karşılayan bir kamu personel sistemi için bugüne kadar pek çok farklı çalışma yaptığını vurgulayan Yalçın, “Kamu görevlilerinin hak ettiği değeri görmeleri açısından gerekli, kamuda hizmetlerinin sunulması bakımından verimli, personel yönetimi açısından etkili ve kamu görevlilerinin beklentilerine cevap verebilmesi açısından yeterli bir Kamu Personel Sistemi için Memur-Sen olarak bugüne kadar farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirdik. Genel olarak kamu görevlilerinin sorunlarının yanında engelliler, kadınlar ve gençler açısından da özel olarak çalışmalar yaptık. Bu bağlamda; Sözleşmeli Şurası, Sözleşmeli Kamu Görevlilerinin Sorun ve Beklentileri Araştırması, Kamu Görevlilerinin Yeni Anayasadan Beklentileri Araştırması, Çalışma Hayatı ve Terör Raporu, Covid-19 Salgını Bağlamında İş ve Aile Hayatı Uyumu Araştırması, Kadın Kamu Görevlilerinin Sorunları Araştırması, Engellilerin Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Çalıştayı ve Raporu, Deprem Bölgesindeki Kamu Görevlilerinin Sorunları ve Çözüm Öneriler Araştırması, Genç İstihdamı Raporu, Genç Memurların Özlük Hakları | Bölge Çalıştayları Raporu ve Politika Öneri Metni, 4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi, gibi çalıştay, kongre, rapor ve araştırmalarla sorunların tespit edildiği, çözümlerin tartışıldığı ciddi bir literatür üretmiş olduk” dedi.

kamuperosnel3

“Tekil düzenlemeler sosyal ve ekonomik maliyetler üretmektedir”

“Kamu Personel Sistemi - Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı”nın kamu personel sistemiyle ilgili daha kapsamlı ve uzun erimli bir çalışmanın başlangıcı olduğunu ifade eden Yalçın, “Bir başlangıç olan bu çalıştayla; Türkiye’de milyonlarca kamu görevlisinin çalışma koşullarını, mali, sosyal ve özlük haklarını ve kariyerlerini ilgilendiren kamu personel sistemini istişare masasına yatırarak röntgenini çekeceğiz.

Bugün geldiğimiz noktada, kamu personel sistemimiz sistemik olmayan müdahaleler, zamanın getirdiği eskimeler, sorunları çözmede yaşadığı zaaflar itibariyle tartışılıp konuşulması, yapısal ve bütünlüklü gözden geçirmelerin yapılması gereken bir durumdadır.

02.01.2024kamugörevlileriçalıştayı2

Ünvan, yetki, maaş/ücret ve sorumluluk noktasında da toplu sözleşme masası dışında yapılan tekil düzenlemelerle sistemin dengesi bozulmuş, toplu sözleşme masasında, KPDK’da ve diğer platformlarda sistemin düzeltilmesine yönelik tekliflerimiz ise karşılıksız kalmıştır.

Bütünlüklü olmayan her tekil düzenleme, her türlü geçici çözüm ve palyatif müdahale, sosyal paydaşlarla istişare edilmeden yapılan her girişim sistemi bozmakta, iş barışını zedelemekte, uyumsuzluklar oluşturmakta, sosyal ve ekonomik maliyetler üretmektedir” diye konuştu.

kamuperosnel6

“Kamu personel sisteminde atılacak her adım sosyal paydaşlarla birlikte atılmalıdır”

Kamu personel sistemiyle ilgili bir adım atılması durumunda bunun sosyal paydaşlarla birlikte yapılması gerektiğinin üstünde duran Yalçın, “Bizim, statü hukukuna halel getirecek, iş güvencesini zedeleyecek, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinde gerilemeye yol açacak, aileyi zedeleyecek ve iş barışını örseleyecek herhangi bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle diyoruz ki, sosyal paydaşlardan kaçırılarak yapılan her türlü çalışmanın bugüne kadar gerek siyaset kurumuna gerekse de topluma ağır maliyetleri olduğu görülerek hareket edilmelidir. Ülkemiz, bu faturaları ödemek zorunda bırakılmamalıdır. Sosyal paydaşlarla birlikte yapılmalı, uluslararası standartlarda olmalı, toplumsal yapı ve değerlerimizle örtüşmeli, aile ve insan odaklı olmalıdır. “Güçlü memur güçlü Türkiye” ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkelerini temel ölçüt almalıdır. Adil, hakkaniyetli, verimli, ehliyet ve liyakati esas alan bir zemine oturmalıdır” dedi.

malkoc

Malkoç: Memur-Sen STK’lara öncülük ediyor

Programda bir konuşma gerçekleştiren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kamu personel sisteminin önemli bir konu olduğunu söyleyerek, böyle bir konunun ele alınarak çalışma yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye’de çok sayıda STK’nın olduğunu ifade eden Malkoç, “Problem şu; hiçbir sivil toplum kuruluşu kendi alanında derinlemesine bir çalışma yapmıyor. Genellikle ideolojik ve Türkiye’nin genel konularında ilgileniyor. Bunun istisnası Memur-Sendir. Bu çalıştayda olduğu gibi hem çalışmalarını yürütüyor hem de ilgili konularında tarafları ve akademisyenleri bir araya getirip sorunları çözmeye çalışıyor. Bu anlamda Memur-Sen hem üye sayısıyla hem de imkânları ve gördüğü fonksiyonları itibarıyla Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünü yapıyor” ifadelerini kullandı.

02.01.2024kamugörevlileriçalıştayı3

kamuperosnel4kamuperosnel7

Açılış konuşmalarının ardından oturum düzenine geçildi.

“Kamu Personel Sisteminin Genel Görünümü ve Yönetimi” başlıklı 1. Oturumun moderatörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı olurken Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşaviri Enes Polat konuşmacı olarak yer aldı.

"İstihdam ve Çalışma Koşulları" başlığıyla gerçekleştirilen 2. Oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Sinan Yazıcı yaparken, Prof. Dr. Onur Ender Aslan ve Uzm. Kemal Çelik konuşmacı olarak yer aldı.

kamuperosnel8

Programın son oturumu olan “Kamuda Mali Haklar, Kariyer ve Emeklilik Sistemi” başlıklı 3. Oturumun moderatörü Doç. Dr. Yasin Söyler, konuşmacıları Hazine ve Maliye Bakanlığı Eski Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul ile Doç. Dr. Süha Oğuz Albayrak oldu.

HABER 7 SON DAKİKA