2018'İN İLK KPDK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Eklenme tarihi : 30.03.2018 12:38:04 - 342 Okunma

Kamu İradesi Çözüm Bekleyen Konulara Sonuç Üretmeli

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkanımız Mecit Erdoğan, Genel Başkan Yardımcılarımız Fahri Ekinci, Ahmet Yiğitoğlu ve diğer sendika başkanlarının katılımı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdamın kırmızıçizgileri olduğunu belirtti. Kamu iradesinin çözümü beklenen konulara yönelik sonuç üretmesi gerektiğini yineleyen Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerini sıraladı.

Kamu İradesinin Sonuç Üretmesini Bekliyoruz

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında görüşülebilecek konulara ilişkin olarak bir alt komisyon kurulmasına karar verildiğini hatırlatan Yalçın, "İki yılda bir kurulan toplu sözleşme masasını, Mart ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki kez toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulunu daha işlevsel ve daha çok çözüm odaklı hale getirmesini beklediğimiz alt komisyonun her toplantısına katıldık. Böylelikle, kamu yönetiminin etkinliği, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kamu personelinin haklı beklentilerinin ortak bir çerçeveyle kazanıma dönüştürülmesi bağlamında, katılım noktasında sosyal diyalog fırsatı, katkı noktasında aksiyoner paydaşlık görevimizi yerine getirdik. Biz bu görevimizi yerine getirirken kamu idaresinin de kamu iradesinin de sonuç üretmesini bekledik. Alt Komisyon toplantılarında 3. Dönem Toplu Sözleşmesinde mutabakata bağladığımız, siyasi iradenin gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği ve üzerinde çalışmalar yaparak kazanım haline getirmeyi hüküm altına aldığımız konuların yanı sıra ülkemizde ve dünyadaki yeni gelişmeler, ekonomik parametrelerdeki değişiklikler, döviz kurlarındaki hareketlilik, enflasyonun ürettiği baskı sonucu ürettiğimiz ve sonuçlandırmayı hedeflediğimiz konu başlıklarından bazıları gündeme alınmıştır" diye konuştu.

3kpdk2018

Kamu Personel Sisteminde İş Güvencesi ve Kadrolu İstihdam Kırmızı Çizgimizdir

Yalçın konuşmasında, Kasım ayındaki KPDK toplantısı sonrası oluşturulan Alt Komisyonca belirlenen konuları sıralayarak, "4/C’lilerin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi, Memurların kadro derece sınırlandırmalarının kaldırılması, Farklı statülerde görev yapan personelin izinlerinin eşitlenmesi, Ek göstergelere ilişkin sorunların giderilmesi, Ek ödeme kaynaklı sorunların giderilmesi, Kadın kamu görevlilerine ilişkin düzenlemeler, Kamuya personel alım sisteminde karşılaşılan sorunların giderilmesi, Kamuda esnek çalışma, Fiili hizmet zammı kapsamının genişletilmesi, Emekli ikramiyesine ve maaşına ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi, olarak belirlenmiştir. Yukarıda saydığımız konu başlıklarından yalnızca 4/C’li personelin statüsüne ilişkin bir düzenleme hayat bulmuş, ancak geçiş yapacak personele yönelik henüz bir uygulama düzenlemesi ortaya konulmamıştır. Memur-Sen’in kuruluşundan bugüne kırmızıçizgisi olan iki unsur kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdamdır.

Bu itibarla 4/C’den 4/B’ye geçişi yapılan personelin görev unvanları, pozisyon isimlendirmeleri, özlük, mali ve sosyal hakları daha önce  4/C pozisyonunda görev yapmamış gibi öğrenimlerine, özgeçmişlerine, yeterliklerine ve kişisel niteliklerine göre hak ve adalet ölçüsü esas alınarak belirlenmeli, bu amaçla yetkili konfederasyonun ve sendikaların ortaklığıyla bir çalışma yürütülmelidir" dedi.

Sözleşmeli Personel Pozisyonunda Ayrım Gözetilmemeli

Sözleşmeli personel pozisyonunda; doğrudan 4/B’li, 4/C’den geçiş yapan 4/B’li gibi ikili bir ayırımın düşünülmesinin yanlış olduğunu kaydeden Yalçın, "Kamu yönetiminin etkinliği, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kamu personelinin haklı beklentilerinin ortak bir çerçeveyle, sosyal diyalogla kazanıma dönüştürülmesi bağlamında Kamu Personeli Danışma Kurulunun yerine getirmesi gereken önemli bir misyonu var. Toplu sözleşme pazarlığını yapmaya ve imzalamaya yetkili öznelerin tamamı bu masada da yer alıyor. Bu itibarla ivedi olarak; Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında dile getirdiğimiz, alt komisyon çalışmalarında belirlenmiş; kadro ve derece yükselmesindeki sınırlamasının kaldırılmasını, sözleşmeli personelin izinlerinin kadrolu personelin ki ile eşitlenmesini, ek göstergelere ilişkin ve ek ödemeyle ilgili yaşanan sorunlarda tarafların mutabık kaldığı çözüm noktalarında çalışmaların tamamlanmasını, kamu görevlileri için yenilik doğuracak şekilde somut adımların bu toplantıda hayata geçirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

2kpdk2018

Neler Değişmeli Neler Geliştirilmeli Tartışılmalıdır

Anayasa değişikliğiyle, 2019 yılı sonuna kadar Türkiye’nin kendine münhasır hükümet modeli olan “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”nin bütün yönleriyle hayata geçeceğini belirten Yalçın, "Hükümet modeli değişikliği, yürütme erkine ilişkin şekil değişikliği kuşkusuz diğer alt yapılara, sistemlere de etki edecek. Bunların başında kamu yönetimi ve kamu personel sistemi yer alıyor. Kamu yönetimi temalı değişikler kamu personel rejiminin yönetiminde değişikliklere neden olacağından sendikalar da değişiklik süreçlerine dahil edilmelidir. Hali hazırda, hükümet sistemi değişikliğine uyum noktasında idari ve siyasi zeminde yürütülen çalışmalar var. Bu çalışmaların varlığından haberdar, konu başlıkları ve içeriğinden ise henüz bilgi sahibi değiliz. Bu yönüyle bu çalışmaları, ön hazırlık, sosyal taraflarla birlikte yürütülecek çalışmalara yönelik veri üretmek gayreti olarak değerlendiriyoruz. Biz, Hükümet Modeli’ne uyum noktasında 657 sayılı Kanun başta olmak üzere kamu personel mevzuatında yapılacak çalışmaları; kamu görevlilerine kazandıran, kaygı uyandırmayan, hakları koruyan, haksızlığı sona erdiren süreçler ve fırsatlar zemini olarak görüyoruz. Bu anlamda, neler değişmeli, neler geliştirilmeli, yeni hükümler neler olmalı bu süreçte masada ve sahada tartışmaya açılmalıdır" dedi.

Performansa Yönelik Değerlendirme Ölçütlerine İlişkin Bir Çalışma Var İse Şimdiden Buna Son Verilmeli

Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tartışmanın tarafı olmayacağımız, tartışma dayatmalarına sessiz ve tepkisiz kalmayacağımız konuların başında İş güvencesi ve kadrolu istihdam konusu gelmekte. Kamu hizmetine girişten, kariyer ve liyakat sistemine, görevde yükselme sürecinden, atama ve yer değiştirme düzenlemelerine kadar birçok konuyla ilgili her biri farklı bir bakış içeren açıklamalarla bilgi kirliliğine neden olunmadan çalışmaların içeriklerinin bizlerle paylaşılması gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Bununla birlikte kamu personel sistemi içerisinde kamu görevlisinin performansına yönelik değerlendirme ölçütlerine ilişkin bir çalışma hazırlığı var ise şimdiden buna son verilmesi uyarısında bulunuyoruz. Evden çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi istihdam türlerinin, insan temalı kamu hizmet sunumu şeklinde, bize mahsus kurgular üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini de bir kez daha ifade ediyor, uygulamaların diğer statülerde istihdam edilenleri de kapsayacak şekilde düzenlemesini önemsiyoruz" dedi.

 

6kpdk2018

Genel Başkanımız Mecit Erdoğan KPDK toplantısında sendika üyesi kamu görevlilerimizin beklentilerini şöyle sıraladı:

1-2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3.dönem toplu sözleşmenin hizmet kolumuza ilişkin 13.maddesinde “Bu hizmet kolunda yer alan personelin mali haklarına ilişkin konulara yönelik çalışma yapılacaktır.”  mutabakata varılmıştır. Bu çerçevede Kültür Sanat Hizmet Kolu çalışanlarından; Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının, bakımında ve onarımında, korunmasında,  araştırma ve geliştirilmesinde ve gelecek kuşaklara aktarılmasında fiilen görev yapanlara ilave ücret ödenmesi.

2- 4C’liler, sözleşmeliler ve kamuda memurlarla aynı işi yapan işçilerin kadroya alınması ve Taşeron çalışanlarına kadro verilmesi çalışmalarına sanat kurumlarında görev yapan Misafir Sanatçılar -SSP’li personel- de dahil edilerek mağduriyetlerinin giderilmesi,

3- 2012/1 ve 2013/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı (KGHK) ve 2016-2017 yıllarına ait 3. ve 2018-2019 yıllarına ait 4. Dönem Toplu sözleşmeleri ile Enformasyon Memurlarının Turizm Araştırmacısı olarak değiştirilen unvanlarının uygulamada yaşanan aksaklıkları gidermek için yasal düzenleme yapılması.

4- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumlarda görev yapan mesleğe yarışma sınavı ile giren ve yeterlik sınavında başarılı olan uzmanların da Yüksek Kurum Uzmanlığına atanabilmeleri için gerekli yasal düzenlemenin yapılması.

5- 2012/1 ve 2013/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı (KGHK)  ile 3 ve 4. Dönem toplu sözleşmeleri ile YHS’dan GİH sınıfına dâhil edilen itfaiyecilerin hizmet sınıflarının değiştirilmesinde yaşanan sıkıntıların çözülmesi için gerekli düzenlemenin yapılması.

6- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların merkez ve taşra kadrolarında görev yapan kariyer uzmanı ve yardımcıları arasında 666 sayılı KHK ile ortaya çıkan merkez-taşra ayrımı ile yine 666 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanun'a eklenen Ek 41'nci maddede düzenlenen merkez teşkilatı uzmanlıklarında yeterlilik şartlardan biri olan yabancı dil C (70) düzeyi şartının kaldırılması.

7- İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin İl İdare Kuruluna alınması için gerekli yasal düzenleme yapılması.

8- İl müdür yardımcısı, şube müdürü, müdür, turizm araştırmacısı, araştırmacı (ö), mütercim, rehber, APK uzmanı, eğitim uzmanı ve diğer uzmanların ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması.

9- APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, Şef ve eşdeğer unvanlarda görev yapan personelin maaş ve özlük hakları başbakanlık uzmanları esas alınarak gerekli iyileştirmenin yapılması.

10- Ek göstergelerin yeniden ele alınarak 7 ve 8. derecelerdeki memurlara da Ek Gösterge uygulamasının getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.

11- 666 Sayılı KHK ile düzenlenen EK ÖDEME uygulamasından mağdur olan memur, daktilograf, VHKİ, bilgisayar işletmeni, ambar memuru, sekreter, şoför ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel ile diğer eşdeğer unvanlardaki memurlara ilave ek ödeme verilmesi.

12- 644 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına dahil edilen Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı, Arşiv Uzmanı, Kitap Patoloğu ile Arkeolog, THS Uzman, Restoratör ve bu kapsamdaki diğer unvanların ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi ve Özel Hizmet Tazminatlarının (a) grubuna yükseltilmesi.

13- Sanat Kurumlarında görev yapan sanatçıların TRT sanatçıları ile özlük ve mali haklar bakımından eşit statüye getirilmesini, diğer personelin özlük, mali ve sosyal durumları düzeltilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması.

14- Hizmet Kolumuzda görev yapan Sayıştay Kanunu, muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu değişikliğiyle görevleri sona eren ayniyat saymanlarının sınavsız olarak bazı kurumlarda (Maliye Bakanlığı) olduğu gibi sınavsız olarak şube müdürü kadrosuna atanmaları sağlanarak birikim ve hizmetlerinden yararlanılması için düzenleme yapılması.

15- 644 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına aktarılan müze araştırmacısı, kütüphaneci, folklor araştırmacısı,  arşivci ve kitap patologu kadrolarındaki personele de 1 derece verilmesi,

16- Personel servis hizmeti uygulamasından yararlanamayan kamu görevlilerine ulaşım-servis yardımının nakden ödenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.

17- Devlet memurlarına disiplin affı getirilmesi.

18- Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM kadrosundaki 632 KHK ile sözleşmeli personel iken memur kadrolarına alınan personelin bakanlık merkez kadrolarına aktarılması.

19- Hizmet kolu çalışanlarından mesleklerinin gereği olarak kimyasallara maruz kalan ve bedenen yıpranan Restoratör, sanat teknik personeli ile laboratuvar ve atölye gibi yerlerde çalışan aynı kapsamdaki diğer personel ile su altı arkeoloji müzesinde çalışan uzmanlara (dalış yapan)  yıpranma payı, koruyucu giyim yardımı ve şua izni verilmesi.

20- 3. Dönem toplu sözleşmeleri ile çalışma yapılması kararı alınan ve gerekli çalışmaları tamamlanan Usta Öğretici kadrolarının Eğitim Uzmanı olarak değiştirilmesi.

21- Kültür ve Turizm Bakanlığındaki Restoratör kadrolarının 4. Dönem Toplu sözleşmeleri ile Restoratör ve Konservatör olarak değiştirilmesi nedeniyle uygulamada yaşanan aksaklıkları gidermek için yasal düzenleme yapılması.

22- Hizmet kolumuzda görev yapan Arkeolog, Müze Araştırmacısı ve THS Uzmanlara ödenen Arazi Tazminatından aynı işi yapan Sözleşmeli THS uzmanlara da ödenmesi.

 

 

Yeni web sitemizi beğendinizmi?
HABER 7 SON DAKİKA