Neden Sendika

Neden Sendika?


Sendika Nedir?


Kamu görevlilerinin; ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

 

Niçin Sendikalı Olmalıyız?


Biz kamu çalışanları, Türkiye Cumhuriyeti’nin en aydın kesimini oluşturan vatandaşlarıyız. 13.08.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasının bize verdiği yetkiyi kullanarak;§  Grevli toplu sözleşme, Siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmek,

§  Geleceğe güvenle bakmak, maddi ve sosyal haklarımızı geliştirmek ve korumak,

§  İtilip horlanmaktan, sürgün ve kıyımdan kurtulmak, haksız-hukuksuz ve keyfi uygulamalara son vermek,

§  Objektif ve liyakat esaslarına dayalı bir şekilde atanma, yer değiştirme ve mesleğinde ilerleme haklarından yararlanabilmek,

§  Çağdaş toplumun bilinçli bireyleri olmak ve gelişmiş demokrasinin gereği olan katılımcılığı sağlamak,

§  Kamu çalışanı olarak milletimizin ve devletimizin geleceğine yön vermek,

§  Adil yönetim, adil çalışma şartları, eşit işe eşit ücret,

§  Milli birliğin ve milli kimliğin yok edilmesine karşı yapılan bütün saldırılara dur demek, bu kimliği geliştirecek toplum yaratmak için,

§  Haklarımızı almak için,

Sendikalı olmalıyız.

HABER 7 SON DAKİKA