DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLA “AİLE KONGRESİ-I” BAŞLIYOR
Eklenme tarihi : 12.08.2020 14:17:29 - 89 Okunma

Memur-Sen Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ortaklığında organize edilen Disiplinlerarası yaklaşımla “Aile Kongresi-I” başlıyor.

14-16 Ağustos günleri arası video konferans şeklinde gerçekleştirilecek olan kongreyle “aile” konusu, kültürden iktisada, iktisattan çalışma hayatına geniş bir perspektifte alanında uzman isimlerle masaya yatırılacak.

“Değer Olarak Aile” , “Aile ve Kültür” , “İktisat Politikaları ve Aile” , “Çalışma Hayatı ve Aile” başlıklarıyla gerçekleştirilecek olan oturumlarla, geçmişten günümüze aile kavramının hem kültürel olarak hem de iktisadi politikalar olarak konumu irdelenecek.

Kongre gerçekleştirilecek olan oturumlarla 16 Ağustos’a kadar sürecek. Birçok farklı üniversiteden ve eğitim kurumundan katılacak olan uzmanlar, kendi uzmanlık alanlarında Türkiye gündemini de yakından ilgilendiren aile kavramına mercek tutacak. Video konferans şeklinde sürecek olan oturumların sonlarında uzmanlar, kendilerine yöneltilecek soruları da cevaplandıracak.

Programda gerçekleştirilecek konuşmaların konu başlıkları ise şu şekilde:
“Modern Zamanlarda Ailenin Dönüşümü” , “Ailenin Ruh Sağlığı” , “İnsancılık Dünya Görüşlerinde Ailenin Anlamı” , “Gelenek ve Modernizm Arasında Aile” , “Aile Kurumunda Sabiteler ve Değişkenler” , “Aile Reisi Olarak Hz. Peygamberin Örnekliği” , “Yeni Bir Aile Yaklaşımı Denemesi: Ailenin Fıkhından Ailenin Hikmetine” , “Çekirdek Aile Çerezleşiyor mu? - Ailenin Geleceğine Dair Sosyolojik Mülahazalar” , “Ferdin Bânisi, Toplumun Vitrini ve Alemin Aynası Olarak Aile” , “Türkiye’nin Değişen Sosyolojisi ve Aileye Yansımaları” , “Manevi Değerler Temelinde Ailenin Sürekli İnşası” , “Devlet Gölgesinde Aile” , “Tarihsel Perspektifte Ailenin Dönüşümü: Alternatif Bir Okuma” , “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Söylemi Karşısında Aile” , “Ebeveynlikte Son Dönem Dönüşümler: Aile Sisteminde Birlikte Ebeveynliğin Bağlanma İlişkileri Üzerindeki Etkileri” , “Aile Dayanıklılığı” , “Aileye İdeolojik Yaklaşımlar” , “Gelenek ve Modernite Arasında Aile” , “BM Sözleşmelerinde Ailenin Korunması” , “Türkiye’de Aile Politikaları” , “Uluslararası Sözleşmelerde Aileye Bakış” , “İslam İşbirliği Teşkilatı ve Aile Politikaları” , “Toplumsal Değerlerin Türk Aile Hukukundaki Yansımaları” , “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ILO Sözleşmesi” , “İş-Hayat Dengesi ve İstihdam” , “İktisat ve Aile” , “Sosyal Politikalarda Aile” , “Pozitif Ayrımcılığın Aile Hayatına Etkileri” , “Aile ve Vergi Politikaları” , “Sözleşmelilik ve Aile” , “Çalışma Hayatında Mobbing ve Şiddet” , “Sözleşmelilik ve Aile” , “Pozitif Ayrımcılığın Aile Hayatına Etkileri”

HABER 7 SON DAKİKA