Kültür Sanat Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi İmzalandı
Eklenme tarihi : 25.08.2017 22:00:07 - 4029 Okunma

01 Ağustos 2017 tarihinde başlayan, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmelerinde Kültür Sanat Hizmet Koluna ilişkin toplu sözleşme mutabakatla sonuçlandı. Kültür Memur-Sen, 16 yeni kazanıma imza atarak toplu sözleşmede önemli bir başarı sağladı.

Mutabakat metni Kültür ve Sanat hizmet kolu çalışanları adına Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ile Kamu İşveren Heyeti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından imza altına alındı. İmza törenine Memur-Sen Genel Başkanı Ali YalçınBakan Yardımcısı Orhan Yeğin, Bakanlık Müsteşarı Ahmet Erdem ile Kültür Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Fahri Ekinci ve Ahmet Yiğitoğlu katıldı.

En Düşük Devlet Memuru Aylığı; 2019 Yılı Temmuz Ayında 2.827 Tl Olacak

Uzun süren müzakereler sonucunda kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak zam; 2018 yılı için %4 + %3,5’ tir. 2019 için ise %4 + %5’tir. Bu çerçevede, 2018 yılı kümülatif zam oranı %7.642019 yılı kümülatif zam oranı %9,20’dir. İki yıllık kümülatif zam oranı ise %17.54’tür. Bu oranlar çerçevesinde, (13.derecenin 1.kademesindeki bekar hizmetlinin), halen 2.405 TL olan en düşük devlet memuru aylığı; 2019 yılı temmuz ayında maaşı 2.827 TL olacaktır. Böylece toplamda maaşında 422 TL artış sağlanacaktır.

tsözleşme

Genel Toplu Sözleşme Kazanımları yanında Kültür Sanat Hizmet Koluna Özel 4. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımları Aşağıdadır:

1- Sanat kurumlarında çalışan sözleşmeli personelden saat 24.00’dan sonra fiilen çalışanlara 50 saatın 5 katı fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

2- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü koro ve topluluk sanatçılarına görev esnasında giyilmesi için aynı kıyafet yardımı yapılmasını sağladık.

3- Kültür ve Turizm Bakanlığında bulunan “Enformasyon Memuru” kadrosu Turizm Araştırmacısı” olarak uygulanmaya devam edilmesini sağladık.

4- DÖSİMM personeli olup Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra birimlerinde görev yapan personele kadro unvanı, öğrenim seviyesi ve görev yaptığı bölge dikkate alınarak ek tazminat ödenmesini sağladık.

5- Turizm Araştırmacılarına Mütercimler için belirlenmiş olan tazminat oranlarından yabancı dil sınavından B düzeyinde başarılı olanlarda faydalanmasını sağladık.

6- 6245 sayılı harcırah kanunun 33/c maddesindeki uygulamadan yeni kurulan koro ve topluluk sanatçıları ile diğer personelinde de faydalanmasını sağladık

7- Turizm Araştırmacılarının tazminatlarına dil bilenlere 10, diğerlerine 20 puan ilave edilmeye devam edilmesini sağladık.

8- Sanatsal etkinliklerde bulunanların yanında saat 24.00’ten sonra fiilen çalışan diğer personele ayda 50 saatın 3 katı fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

9- Başbakan onayı ile ödenmekte olan sanatçıların ikramiyeleri Kültür ve Turizm Bakanının onayı ile ödenmesini sağladık.

10- Restorasyon ve Konservasyon müdürlükleri, sanat teknik atölyeleri ve laboratuvarlarda gazlı, tozlu, zehirli ve radyasyonlu ortamlarda fiilen çalışan personele koruyucu gıda verilmesini sağladık.

11- Luthiye, Notist ile Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatroları genel müdürlüklerinin sanat teknik atölyelerinde çalışan sözleşmeli personele her ay 84 TL ilave ücret ödenmesini sağladık.

12- DÖSİMM personeli olup Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra biriminde görev yapan memurlar; yemek yardımı, kreş, servis ve lojmanlardan bakanlık taşra personeli gibi yararlanmasını sağladık.

13- Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde görev yapan Uzmanların ek ödeme oranına 25 puanı ilave edilerek ödeme yapılmasını sağladık.

14- Hizmet kolumuzda bulunan; Kütüphane, müze, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde görev yapan personelden dini, milli bayramlar ile resmi tatiller, hafta sonu tatilleri dahil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan personele aylık 50 saatin 3 katı yıllık 350 saat kadar fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

15- Kültür ve Turizm Bakanlığında bulunan “Restoratör” unvanı “Restoratör ve Konservatör olarak uygulanmasını ve bunlara restoratör için öngörülen mali haklar ödenmesini sağladık.

16- Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında Müze Araştırmacısı ve Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Uzman kadrolarına arazi tazminatı Arkeologlarla aynı oranda Arazi Tazminatı (ek özel hizmet tazminatı) olarak ödeme yapılmasını sağladık.

tsözleşme2

4.DÖNEM GENEL (ORTAK) TOPLU SÖZLEŞMEDEN

HİZMET KOLUMUZU İLGİLENDİREN KAZANIMLARIMIZ

Helal Gıda Sertifikası

Kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinin helal gıda sertifikasıyla tanışmasını toplu sözleşmeye dahil ettik.

Engelli Çocuk Yardımı

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine ödenecek aile yardımının %50 artırımlı ödenmesini sağladık.

Kurum Tabipleri

Kurum tabiplerine 120 lira ilave ödeme sağladık.

Cuma İzni

Kamu görevlilerinin Cuma günü öğle arası izinleri Cuma namazı vaktini de içine alacak şekilde düzenleyen Cuma izniyle ilgili 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi uygulamasının sürdürülmesini sağladık.

Koruma Ve Güvenlik Görevlileri

Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına, özel hizmet tazminatlarının 10 puan artırılmak suretiyle 200 lira ilave zam yapılmasını sağladık.

Şef Kadroları

Şef kadrolarında bulunan personelin maaşlarına, özel hizmet tazminat puanları artırılmak suretiyle ilave zam yapılmasını hüküm altına aldık.

Servis Hizmeti

Bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan personelin servis hizmeti faydalanmasını sağladık.

İş Güçlüğü ve Riski Tazminatı

Programcı ve çözümleyici unvanlı personel İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali    Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından yararlandırılacak.

4/C’li Personele Ek Yardım

47/C’li personele çalışmayan eşi için brüt 270 TL eş yardımı,0-6 yaş grubundaki çocukları için 63,44 TL,  6 yaş üstü çocukları için 31,72 TL aile yardımı verilmesini sağladık.

Avukat Vekalet Ücreti

Avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırının 2.136 TL olmasını sağladık.

Kreş Yardımı

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması noktasında kamuda ihtimam oluşturulacak hükmü toplu sözleşmeye dahil ettik.

Aile Yardımı Ödeneği

Aile yardımı ödeneğine ilişkin bildirimde bulunmayanlar için geçmişe dönük 3 ay süreyle aile yardımı ödeneğinin ödenmesini sağladık.

Lojmanlarda Oturma Süreleri

Hizmet tahsisli lojmanlardaki oturma süresini puanlamanın dışında tuttuk.

Zam Ve Tazminat Oranları

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci kamu görevlilerine İş Güçlüğü, İş Riskİ Temininde Güçlük Ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam edilecek.

Mali Sorumluluk Zammı

Taşınır kayıt kontrol yetkisi/taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmeye devam edilecek.

Aile Yardımı Ödeneği

Burs alan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmeye devam edilecek.

2018-2019 Zam Oranları

Toplu Sözleşmeyle en düşük memur maaşının (13/1 bekar hizmetli memur)2.405 TL’ den 422 TL artırılarak 2.827 TL olmasını sağladık.

Emeklilere Tazminat Tutarı

Kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 sayılı KHK uyarınca ödenen tazminat tutarının 2018 yılı birinci altı ayda 1.448 TL olarak ödenmesini sağladık.

Yemek Yardımı Sağladık

Sözleşmeli personel yemek yardımından yararlanmaya devam ediyor.

2018-2019 Zam Oranları ev Enflasyon Farkı

2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflasyon farkı zammı yapılacak.

2018-2019 Zam Oranları

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 2018 yılı için %4+%3,5 olmak üzere toplamda %7,64 2019 yılı için %4+%5 olmak üzere toplamda %9,20 Genel toplamda 17,54 oranında zam yapılmasını sağladık.

İtfaiye Memurları

İtfaiye ve memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesi uygulamasına devam edilecek.

İtfaiye Personeline maluliyet ve engelli tazminatı

Yangın söndürme çalışmalarına filen katılan bu çalışmalarda ölüm, malul ve engelli hali vuku bulanlara tazminat sağladık.

Sözleşmeli Personele Giyecek Yardımı

Devlet Memurlarına verilen Giyecek Yardımından sözleşmeli personelinde yararlanmasını sağladık.

4C’li Personele Ek Ödeme

Geçici (4C) personele 250 TL Ek ödeme verilmesini sağladık

4C’li Personele Fazla Çalışma Ücreti

Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışan (4C) personele filen çalışmaları karşılığı ayda 50 saat fazla çalışma ücreti sağladık.

Yeni web sitemizi beğendinizmi?
HABER 7 SON DAKİKA