KÜLTÜR VE SANAT HİZMET KOLU 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Eklenme tarihi : 24.08.2021 17:00:16 - 5102 Okunma

Ağustos ayında başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci mutabakat metninin imzalanması ile sona erdi. Geneli ilgilendiren güzel kazanımların yanında; Kültür ve Sanat Hizmet Kolumuzda 6 yeni kazanım, 7'si kapsamı genişletilen ve artırılan toplamda 20 kazanım elde edildi.

6.dönemtoplusözleşmeimza1Mutabakat metni Kültür ve Sanat hizmet kolu çalışanları adına Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ile Kamu İşveren Heyeti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından imza altına alındı. İmza törenine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile Kültür Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Fahri Ekinci ve Ahmet Yiğitoğlu ile Avukatımız Ahmet Gök katıldı.

6.dönemtoplusözleşmeimza2

2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaş ve ücretlerde %26’lık bir artış sağlandı. İdari Hizmet sözleşmeli sendikalı en düşük memur Maaşı % 37 yükseldi. Sendikaya yeni üye olacak Bekar Hizmetli Maaşı % 32.45 zam almış olacak. Bu verilerle: 15’1 Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu Sendikalı Hizmetlinin Maaşı: 4.983 TL’den 2 Yıl içinde 6.516 TL’ye çıkmış olacak. İdari Hizmet Sözleşmeli, Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu Sendikalı Maaşı: 4.009 TL’den 2 Yıl içinde 6.883 TL’ye yükselecek.

6.dönemtoplusözleşmeimza3

İşte hizmet kolu kazanımlarımız: 

KÜLTÜR VE SANAT HİZMETLERİ KOLUNA İLİŞKİN 6.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARI

YENİ KAZANIMLARIMIZ

1- Müze Araştırmacısı, Sanat Tarihçisi ve THS Uzmanlara Ek Ödeme

Müze Araştırmacısı, Sanat Tarihçisi ve Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Uzman’ların ek ödemelerine 10 Puan ilave yapılacak.

2- Kazılarda Görev Yapan Sözleşmeli Personel

Kazılarda görev yapan Türk Tarih Kurumu 4B’li personeline her ay 50 saat 3 kat ek ödeme yapılacak.

3- Koruyucu giyim malzemesi

Şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeli ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi atık zehirli maddelerle muhatap olan personele en az yıllık 3000 TL koruyucu giyim malzemesi yardımı yapılacak.

4- Kütüphane Fazla Çalışma Ücreti

Millet kütüphanesi ve kütüphanelerde saat 20.00'den sonra fiilen çalışan memurlar ile sözleşmelilere aylık 100 saat 5 katı fazla çalışma ücreti ödenecek.

5- Zehirli Gazlı ve Radyasyonlu Ortamlarda Çalışan Personelin Zamları

Zehirli gazlı, radyasyonlu çalışma ortamlarda görev yapan kamu görevlilerine zam ve tazminatları 1 kat artırımlı ödenecek.

6- Eser Zimmet Tazminatı

Kütüphane, Müze, Laboratuvar, Ören yeri vb yerler de çalışanlardan üzerinde antik, tarihi, nadir ve yazma eser zimmeti bulunan personele eser zimmet tazminatı olarak aylık 100 TL ilave ücret ödenecek.

KAZANIMLARIMIZDAN KAPSAMI VE MİKTARI ARTIRILANLAR

7- Kıyafet Yardımı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılar ile aynı konumundaki sahne üstünde ve ardında görev yapan personele görev esnasında giyilmesi için kıyafet yardımı yapılacak.

8- Turizm Araştırmacılarına Tazminat

Turizm araştırmacılarından 5 inci madde hükümlerinden yararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranları 17, diğerlerine ise 27 puana yükseltildi.

9- Koruyucu Gıda Yardımı

Restorasyon ve konservasyon müdürlükleri, sanat teknik atölyeleri ve laboratuvarlar, kitap şifahaneleri ile zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilecek.

10- Bazı Sözleşmeli Personele İlave Ücret

Luthiye ve notist ile sanat kurumlarında görev yapan sanat teknik personeline, her ay 800 gösterge rakamının memur maaş katsayısının çarpımı miktarında (151 TL) ilave ücret ödenecek (her altı ayda zam oranında artacak).

11- Diğer Kamu Görevlilerine Fazla Çalışma Ücreti

Sanatçılarla birlikte zorunlu olarak aynı yerde ve aynı saatlerde çalışan diğer kamu görevlilerine, ödenen fazla çalışma ücreti 50 saat 4 katına yükseltildi.

12- Fazla Çalışma Ücreti

Kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezleri ile diğer birimlerde bayram ve günler ile hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti 100 saat 4 katına yükseltildi.

13- Ek Özel Hizmet Tazminatı (Arazi Tazminatı)

Müze araştırmacısı ile teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda bulunan personele, arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılacak.

AYNEN DEVAM EDEN KAZANIMLARIMIZ

14-Sanatçılara Fazla Çalışma Ücreti

Sanatçılara saat 24:00’ten sonra yaptırılan fiili çalışmalar karşılığında 50 saat 5 katı fazla çalışma ücreti ödenecek.

15- Enformasyon Memuru

"Enformasyon memuru" kadro unvanı "Turizm araştırmacısı" olarak uygulanacak.

16- DÖSİM Personeli Ek Tazminat

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilenler için de kadro unvanı, öğrenim seviyesi ve fiilen görev yapılan bölge dikkate alınarak uygulanacak.

17- Turizm Araştırmacılarının Özel Hizmet Tazminatı

“Mütercim”ler için belirlenmiş olan tazminat oranları, dereceleri dikkate alınmak suretiyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (B) düzeyinde başarılı olan Turizm Araştırmacıları için de uygulanacak.

18- Harcırah

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tarihi Türk Müziği topluluğu, Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ile yeni kurulacak koro ve topluluk sanatçıları ve diğer görevlileri hakkında da uygulanacak.

19- DÖSİM Personelinin Kamu Konutlarından Yararlandırılması

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü kadrolarında bulunan memurlar, yemek yardımı, kreş ve servis hizmeti ile kamu konutlarından anılan Bakanlığın taşra teşkilatı personeli ile aynı şekilde yararlandırılacak.

20- Restoratör Kadro Unvanı

"Restoratör" kadro unvanı "restoratör ve konservatör" olarak uygulanır ve bunlara restoratör için öngörülen mali haklar ödenecek.

6..dönemtoplusözleşmeimza5

GENELİ İLGİLENDİREN KAZANIMLAR

1-Ek gösterge vaadi ve sözleşmeli personelin sorunlarına dair çözüm için çalışma bu dönemde başlatılacak. Kadroya ve gösterge artışına yakınız.

2-2022 ve 2023 yıllarına ilişkin zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflasyon farkı zammı yapılacak.

3-Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 2022 yılı için  %5+ %7 olmak üzere toplamda %12,35 oranında; 2023 yılı için  %8 + %6 olmak üzere toplamda %14,48 oranında zam yapılacak.

4- Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 ₺ iken toplu sözleşmeyle 420 ₺’ye yükseltildi. İki yılın sonunda TSİ, 514 ₺ olacak.

 5-Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma 2022 yılı içerisinde tamamlanacak.

6-Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarı; 2022 yılı birinci altı ayda 2.559,70 TL, ikinci altı ayda 2.738,87 TL, 2023 yılı birinci altı ayda 2.957,84 TL, ikinci altı ayda  3.135,31 TL olarak ödenecek. Bu ödemeden sözleşmeli personelde aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacak.

7-Eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 429,11 TL (2273 x aylık gösterge) aile yardımı ödenecek.

8-Burs alan ve Devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmeye devam edilecek.

9-Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmesine devam edilecek.

10- Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patalogu ve sosyologlarına ödenen tazminatların ve özel hizmet tazminatlarının artırılmasını sağlandı

11-Seyyar görev tazminatı il sınırı esasıyla ödenecek.

12- Hizmet tahsisli kamu konutları tespitinin yetkili sendika temsilcisinin katılımıyla belirlenmesini sağlandı.

13-Geçici personel (4/C) iken sözleşmeli personel (4/B) statüsüne geçen kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 179,34 TL (10 Puan) ilave ek ödeme artışı yapılacak.

14-Müze araştırmacısı ve sanat tarihçilerine, arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminat tutarı baz alınarak açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için   53,80 TL (en. Yük dev ayl. %3’ü) fazla ödeme yapılacak.

15-İtfaiye memurlarının; Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesine devam edilecek ve bu personele ilave 89,67TL (5 puan) ödeme yapılacak.

6.dönemtoplusözleşmeimza4

17-Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekâlet ücreti aylık üst sınırı … 3.775,74 TL’ye (20.000 puan) çıkarılacak.

18- Programcı ve çözümleyici unvanlı personele ödenen tazminatların ve özel hizmet tazminatlarının artırılmasını sağlandı.

19-Bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan personele servis hizmeti sunulmasına devam edilecek ve taşra birimlerinde var olan servis hizmetinden kamu görevlileri de yararlanacak.

20-Giyecek yardımının nakdi ödeme yapılmasına devam edilecek.

21-Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 89,67 TL (5 Puan) ilave zam yapılacak.

22-Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL (10 Puan)  ilave zam yapılacak

23-Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 143,47 TL (8 Puan) ilave zam yapılacak.

24-Silahlı görev yapan koruma güvenlik görevlilerinin maaşlarına 89,67 TL (5 Puan) ilave zam yapılacak.

25-Kamu görevlilerinin cuma namazı vakti izinlerinin sürdürülmesine devam edilecek

26-Kamu görevlilerinin hac farizalarını yerine getirmek için 20 günlük ücretsiz izin kullanabilmelerine devam edilecek.

27-Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına 179.347,65 TL (en yük. Dev. 100 katı) tazminat ödenecek.

28-Kamuya ait lojmanlardan yararlanma sürelerinin puanlamanın dışında tutulmasına devam edilecek.

29-Aile yardımı ödeneğinin bildirime dayalı olarak geriye dönük 3 ay süreyle ödenmesine devam edilecek.

30-Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulamasının başlaması konusunda ihtimam gösterilecek.

31-Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı; 0-6 yaş grubundaki çocukları için 188,78  TL(500gös.rkm. 2 katı), 6 yaş üstü çocukları için  94,39 TL (250 gös 2 katı) olarak ödenecek.

32-Kamuda görev yapan avukatlara, davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 51,91 TL (275 gös. Rak.) ödeme yapılacak.

33-Sınav ya da zorunlu staj nedeniyle misafirhanede kalacak kamu görevlilerinin çocuklarına indirim yapılması uygulamasına devam edilecek.

34-Kamu kurum ve kuruluşlarında helal gıda sertifikalı ürünlerin kullanılmasına yönelik gösterilen ihtimam uygulamasına devam edilecek

35-Engelli kamu görevlilerinin; Mesleki uyum eğitimlerinin ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, Görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi uygulamasına devam edilecek.

36-Engelli Kamu görevlilerinin kamu konutlarından pozitif ayrımcılık kapsamında öncelikli yararlanmalarına yönelik tedbirlerin alınmasına devam edilecek.

37-Sözleşmeli personel sürekli görev yolluğu hakkından faydalandırılacak.

38-Unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara naklen atanan, yeni kadroya ilişkin aylık ve diğer mali haklardan yararlanacak.

HABER 7 SON DAKİKA