SENDİKACILIKTA İTİBARIN VE ZİRVEDEKİ İSTİKRARIN ADI MEMUR-SEN
Eklenme tarihi : 14.09.2020 11:40:53 - 651 Okunma

Kamu görevlilerinin takdir ve tercih ettiği, güvendiği, temsil yetki ve sorumluluğunu teslim ettiği konfederasyonun ve sendikaların bilinmesini sağlayan ve belirlenmesinde esas alınan “4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında yayınlandı.

Sendika üye sayılarına ilişkin tebliğ; Memur-Sen’in, bağlı sendikalarının üyelerinin toplamı üzerinden 1 milyon 13 bin 920 üye sayısıyla, “en çok üyeye sahip konfederasyon”, “yetkili konfederasyon” sıfatlarını koruduğunu, örgütlü güç noktasında zirvede bulunma istikrarını sürdürdüğünü, sendikal mücadele zemininde kamu görevlilerinin güven duyduğu ve güç verdiği emek örgütü olma itibarının sahibi olduğunu bir kez daha tescillemiştir.

Üye sayılarına ilişkin tebliğde yer alan Konfederasyon ve sendika üye sayıları; kamu görevlileri sendikacılığı kulvarının hem genelinde hem de hizmet kollarının her birinde Memur-Sen’in akademik hizmet sendikacılığının rakipsizliğini, Akif İnan’dan miras yerli ve milli hassasiyetler sendikacılık yapmak niyetinin kamu görevlilerince takdir edildiğini, “Memur-Sen ve rakiplerinden” çok “Memur-Sen ve diğerleri” şeklindeki tanılamanın geçerliğini, gerekliğini de göstermektedir.

2020 yılının hemen bütününe hakim olan Pandemi ve Covid-19 nedeniyle sahaya, alana, işyerlerine dönük çalışma yapma imkanının kullanılamadığı, üye kayıt çalışmaları ile sendikal mücadele noktasında önem ve değere sahip bir çok diyalog sürecinin işletilemediği, toplu pazarlık sürecine destek mekanizması hükmündeki (KPDK vb.) kurul, komisyon toplantı ve çalışmalarının yapılamadığı sendikal örgütlenme ve emek mücadelesi yılını geride bıraktık.

Bütün bu zorluklara ve hayatın olağan akışını dahi değiştiren Pendemi kaynaklı sınırlıklara rağmen Memur-Sen’in ve bağlı sendikaların tamamının üyeye, ülkeye, insana, dünyaya ve bütün bunlar üzerinden çözüme dair hassasiyetlerini sergileyecek, hayata geçirecek, önemseyip, önceleyecek yollar, yöntemler bularak uygulaması “sendikal örgütlenmede ve zirvede rakipsizliğinin” ve “emek mücadelesindeki emsalsizliğinin” gerekçesini de oluşturmaktadır.

2020 yılı verileriyle kamu görevlileri sendikacılığında Türkiye'nin en büyük, kamu görevlilerinin yetkili konfederasyonu olmak onurunu Memur-Sen’in bir kez daha yaşamasının arkasındaki en büyük güç; hizmet kollarında, hizmet koluna dahil kurum ve kuruluşlarda, o hizmet kolunda görev yapan kamu görevlilerinin nezdinde “yetkili sendika” sıfatını gereklerini bihakkın yerine getirerek “toplu sözleşme masasını”, akademik hizmet sendikacılığı” sahnesine ve “kamu görevlilerine kazanım üretecek nitelikli gayret” zeminine dönüştüren “Memur-Sen’e bağlı sendika olmak” vasfının da hakkını veren on bir sendikamızdır.

Bu çerçevede, bugün yayımlanan tebliğle birlikte;

Eğitim-Bir-Sen 428 bin 571 üyesiyle yetkide 10. yıl;

Sağlık-Sen 253 bin 520 üyesiyle yetkide 12. yıl;

Diyanet-Sen 83 bin 730 üyesiyle yetkide 17. yıl;

Büro Memur-Sen 77 bin 564 üyesiyle yetkide 9. yıl;

Bem-Bir-Sen 58 bin 867 üyesiyle yetkide 15. yıl;

Toç Bir-Sen 45 bin 182 üyesiyle yetkide 13. yıl;

Bayındır Memur-Sen 19 bin 742 üyesiyle yetkide 10. yıl;

Enerji Bir-Sen 16 bin 636 üyesiyle yetkide 11. yıl;

Birlik Haber-Sen 14 bin 58 üyesiyle yetkide 9. yıl;

Ulaştırma Memur-Sen 10 bin 141 üyesiyle yetkide 9. yıl;

Kültür Memur-Sen 5 bin 909 üyesiyle yetkide 7. yıl konumuna erişerek sendikacılığın emeğe, insana, iyiye, güzele, doğruya, insana, refaha ve felaha dair gayret olduğunu kanıtlamıştır.

Bu itibarla, güvenleriyle gücümüze güç katan, üyelikleriyle örgütlülük noktasında kararlı tavır ortaya koyan kamu görevlilerine şükranlarımızı arz ediyor, akademik hizmet sendikacılığı yaklaşımından taviz vermeden sendikal mücadelede itibar markası olmayı Memur-Sen açısından değişmeyen durum, örgütlenmede istikrar ve rakipsizlik zirvesinde bulunmayı Memur-Sen için değişmeyen konum haline getiren kamu görevlilerinin takdirine ve teveccühüne mazhar olma çabamızı artırarak devam ettireceğimizi bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz. Emeğe değer katma, ekmeği büyütme, bütçedeki payı yükseltme, haklarımızı ve çalışma şartlarımızı insan onuruna uygun hale getirme mücadelesinde Memur-Sen’e güven ve destek veren üyelerimize ve bağlı sendikalarımıza teşekkür ediyoruz.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200904-11.pdf

HABER 7 SON DAKİKA